บริษัท ไพรเออร์ จำกัด

PRIOR CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105539064363
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2539 พ.ศ. (28 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
7/6/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 754/241 ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์