ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหามงคลพานิชย์

MACK UNITED TRADE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504004516
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/8/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
7/8/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 217 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์