บริษัท มัลติพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

MULTI POWER ENGINEERING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535061131
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/4/2535 พ.ศ. (32 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/4/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1564/51 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์