บริษัท ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

SYSTEM ENGINEERING & TRADING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535056307
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/3/2535 พ.ศ. (32 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
30/3/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 131/12 ตรอกอินทรพิทักษ์ 1 ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์