บริษัท เอส.เอ็ม.จี.เซอร์วิส จำกัด

S.M.G. SERVICE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535096023
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2535 พ.ศ. (31 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/6/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 769/15 ซอยศูนย์วิจัย 4/1 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์