ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเวศวัฒนา

PRAVMETWATANA LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003943
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
18/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ที่ตั้ง 132/9 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 50221 การขนส่งทางน้ำภายในประเทศ