ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตผลสมุทร์

THE SOUTHERN MARINE PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503006558
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/10/2503 พ.ศ. (63 ปี 6 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
4/10/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1109/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47213 ร้านขายปลีกผักและผลไม้