ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกเมอร์แคนไทล์

BANGKOK MERCANTILE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000851
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
2/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 600 ซอยชัยพฤกษ์ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47213 ร้านขายปลีกผักและผลไม้