ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โง้วซุ่ยอัน

NGO SWEEANN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004067
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/5/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
24/5/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 951 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47213 ร้านขายปลีกผักและผลไม้