ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจี่ยฮะหลี

CHIA HAH LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000291
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
15/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 76 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47213 ร้านขายปลีกผักและผลไม้