ห้างหุ้นส่วนจำกัด คราวน์ดิสตริบิวเตอร์

CROWN DISTRIBUTORS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004080
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 81 อาคาร 10 ถนนราชดำเนิน แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค