ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้าอ่วงเส็ง

LAU HUANG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502005531
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/10/2502 พ.ศ. (64 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
27/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1179/11-12 ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค