ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ บาย อี-แลมป์

DESIGN BY E-LAMP LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีไซน์ บาย อี-แลมป์ (ID: 0103555041087) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/10/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 10/472 หมู่ที่ 8 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103555041087
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/10/2555 พ.ศ.
(11 ปี 9 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/10/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง