ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทกร มิลเลี่ยน

INTAKON MILLION LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทกร มิลเลี่ยน (ID: 0103555032819) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/9/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2/1 หมู่ที่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103555032819
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/9/2555 พ.ศ.
(11 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
11/9/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง