ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญ ลูฟวิ่ง แอนด์ เซอร์วิส

JAROON ROOFVING & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรูญ ลูฟวิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ID: 0103555008349) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/3/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 101/1315 หมู่ที่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103555008349
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/3/2555 พ.ศ.
(12 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
12/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง