ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเศรษฐการ

KITCHSETHAKARN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003331
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2501 พ.ศ. (65 ปี 9 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
17/7/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 131/10 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง