บริษัท ทรานส์เวิลด์ เอ็กซ์เพรส จำกัด

TRANSWORLD EXPRES CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105519010799
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/9/2519 พ.ศ. (47 ปี 9 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/9/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5 ชั้น 4 ถนนพัฒนพงศ์ 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง