บริษัท ไทยเอเซียโลคัส จำกัด

THAI ASIA LOKAS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105519013275
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/11/2519 พ.ศ. (47 ปี 7 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
11/11/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 34/6-7 ซอยศรีบำเพ็ญ ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง