บริษัท บางกอกเดคอร์ จำกัด

BOANGKOK DECOR CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105519012201
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/10/2519 พ.ศ. (47 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/10/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 87 ซอยเลิศสิน 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง