ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งฮวดจั่นพาณิชย์

MENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000994
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
4/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 194/11-12 ถนนจักรวรรดิ์ (ตอนตัดใหม่) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น