บริษัท กิจรุ่งทรัพย์ค้าข้าว จำกัด

KIJROONGSUP KHA KAO COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท กิจรุ่งทรัพย์ค้าข้าว จำกัด (ID: 0105548037462) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/3/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 798/7 อาคารณัฐภูมิ ชั้น 6 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548037462
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/3/2548 พ.ศ.
(19 ปี 4 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/3/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง