บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน จำกัด

ASIAN UNION COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน จำกัด (ID: 0105548049738) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/4/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 18 อาคารกิจพานิช ชั้น 3 ห้อง 303(บี) ถนนพัฒน์พงศ์ (ซอยพัฒน์พงศ์) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548049738
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/4/2548 พ.ศ.
(19 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/4/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง