ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังนกใต้อิมปอร์ต

RANG NOK TAI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังนกใต้อิมปอร์ต (ID: 0103499003120) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/11/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 876 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499003120
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/11/2499 พ.ศ.
(67 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
1/11/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง