ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยอนันต์

CHAI ANANDA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001852
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/10/2499 พ.ศ. (67 ปี 8 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
2/10/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 78/5 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน