บริษัท ตาศิลป์ จำกัด

TASTL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549105496
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2549 พ.ศ. (17 ปี 9 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/9/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 93/1-2 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน