บริษัท วี แอนด์ พี ออฟฟิต เซ็นเตอร์ จำกัด

V & P OFFICE CENTER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549110856
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/9/2549 พ.ศ. (17 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/9/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 784 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน