บริษัท ฮอบบี้ บุ๊คส์ จำกัด

HOBBY BOOK COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105549119101
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/10/2549 พ.ศ. (17 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/10/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 74 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน