บริษัท เอ็กซ์เพอท เท็กซ์ไทล์ จำกัด

EXPERT TEXTILE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535111774
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/8/2535 พ.ศ. (31 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
5/8/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 19/121 รื่นฤดีคอนโดมิเนียม ซอยสุขุมวิท 1 (รื่นฤดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า