บริษัท ไดมอนด์บีช อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต จำกัด

DAIMONDBEEH IMPORT EXPORT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535116776
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/8/2535 พ.ศ. (31 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/8/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 100/1 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า