ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชัยเจริญการค้า

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498002838
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/4/2498 พ.ศ. (69 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
16/4/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47230 การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้านค้าเฉพาะ