บริษัท ซิโน-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล โทแบคโค่ จำกัด

SINO-THAI INTERNATIONAL TOBACCO CO., LTD.

บริษัท บริษัท ซิโน-ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล โทแบคโค่ จำกัด (ID: 0105553086859) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/7/2553 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 88 ถนนพระราม 6 ตัดใหม่ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้านค้าเฉพาะ มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105553086859
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/7/2553 พ.ศ.
(14 ปี 1 วัน ที่แล้ว)
19/7/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง