บริษัท เดอะ เทอมินอล แปด จำกัด

THE TERMINAL 8 COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เดอะ เทอมินอล แปด จำกัด (ID: 0105548046593) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/4/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 199/11 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้านค้าเฉพาะ มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548046593
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/4/2548 พ.ศ.
(19 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/4/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง