บริษัท จิน เจียง อินเตอร์เทรด จำกัด

JIN JIANG INTERTRADE CO.,LTD.

บริษัท บริษัท จิน เจียง อินเตอร์เทรด จำกัด (ID: 0105551109266) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/9/2551 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 200/185 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้านค้าเฉพาะ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105551109266
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/9/2551 พ.ศ.
(15 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/9/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง