บริษัท สกาย 360 คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

SKY 360 COMMUNICATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566124690
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/6/2566 พ.ศ. (11 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
26/6/2023 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 574 หมู่บ้าน วังทอง ถนนสวัสดิการ2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 93299 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น