บริษัท พี.ดี.บิซิเนส พลัส จำกัด

P.D.BUSINESS PLUS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566061434
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/3/2566 พ.ศ. (1 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
21/3/2023 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 323/27 หมู่บ้าน เค.ริชทาวน์ ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 93299 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น