บริษัท แสงอารี เซอร์วิส พาร์ค จำกัด

SAENGAREE SERVICE PARK CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563014397
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/1/2563 พ.ศ. (4 ปี 4 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
24/1/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 22 ซอยพรีเมียร์ 1 แยก 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม