ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงค์ศักดิ์

DAMRONGSAKDI LTD., PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103537041623
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/11/2537 พ.ศ. (29 ปี 6 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/11/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 370 ซอยโยธินพัฒนา ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม