ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันธุ์ศิริซัพพลาย

PANSIRI SUPPLY LTD.,PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103537032756
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/9/2537 พ.ศ. (29 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
16/9/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 15/66 หมู่ 5 ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม