บริษัท บันนี่ เดลี่ จำกัด

BUNY DAILY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560149178
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/9/2560 พ.ศ. (6 ปี 8 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/9/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 554/22 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี