บริษัท พีพีซี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

PPC ELECTRONICS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105541031132
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/5/2541 พ.ศ. (26 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
21/5/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1305/1-2 หมู่ที่ 4 ซอยวัดด่านสำโรง ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง