บริษัท ดับบลิว.เอ.อาร์.มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

W.A.R.MOTER SERVICE CENTER CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546026315
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/2/2546 พ.ศ. (21 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
28/2/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 157 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า