บริษัท พราวด์ อินโนเวชั่น จำกัด

PROUD INNOVATION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558010168
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/1/2558 พ.ศ. (9 ปี 5 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/1/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 100/31 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี