ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบิร์ด เบเกอรี่

BIRD BAKERY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535024942
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2535 พ.ศ. (32 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
1/4/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 10/4 ซอยหมู่บ้านเสรี-อ่อนนุช ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี