ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพมคอนเฟคชั่นเนอรี่

PAM CONFECTIONERY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535052768
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/10/2535 พ.ศ. (31 ปี 8 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/10/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1/7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี