บริษัท มินาโตะ โอ.แอล. จำกัด

MINATO O.L. COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557095054
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2557 พ.ศ. (9 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/7/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 19/46 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า