ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เอกลักษณ์ มาร์เก็ตติ้ง

S.EGALUK MARKETING LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เอกลักษณ์ มาร์เก็ตติ้ง (ID: 0103534023721) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/8/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 6/14 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103534023721
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/8/2534 พ.ศ.
(32 ปี 11 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
15/8/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง