บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

N & N FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105557029701
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2557 พ.ศ. (10 ปี 3 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
26/2/2014 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 198/246 หมู่ที่ 13 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว