บริษัท ดีอีดีไซน์ จำกัด

DEDESIGN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556158907
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/10/2556 พ.ศ. (10 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
1/10/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 20/171 หมู่บ้านกิตติชัยวิลล่า 11 หมู่ที่ 10 ถนนมิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25999 การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น