บริษัท เอลิท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ELITE INTERNATINAL LOGISTICE (THAILAND) CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เอลิท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105546071183) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/6/2546 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 444 อาคารสำนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 5/1-3 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105546071183
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/6/2546 พ.ศ.
(21 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
20/6/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง