บริษัท สกฤษกานต์ จำกัด

SAKITKAN COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท สกฤษกานต์ จำกัด (ID: 0105547005290) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/1/2547 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1 ห้อง 2 ซอยเทียนทะเล 9 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105547005290
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/1/2547 พ.ศ.
(20 ปี 6 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/1/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง